Surah al-Israa’: Een analyse van de eerste verzen

An-Noeʿmaan ibn Bashier overlevert dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “De gelijkenis van de gelovigen in hun onderlinge genegenheid, barmhartigheid en sympathie, is als de gelijkenis van één lichaam. Lijdt één van de ledematen, dan heeft dit effect op de rest van het lichaam in de vorm van koorts en slapeloosheid.” – (al-Boekhaarie en Moeslim)

Palestina wordt op dit moment geconfronteerd met ongekend lijden en ontberingen als gevolg van de door Israël opgelegde bezetting en de voortdurende genocide tegen de Palestijnse bevolking.

In deze speciale editie zal Ustaadh Imran Nawabi ons meenemen in de analyse van de eerste verzen van Soerah al-Israa’. Laat je inspireren door het verhaal van de Hemelreis die aan de Profeet ﷺ is geschonken. Ontdek de betekenis van Masjid Al-Aqsa – is het de gouden koepel of is er meer? En welke voortreffelijkheden brengt dit heilige gebied met zich mee? Daarnaast zullen we verkennen hoe we in tijden van verdriet, door middel van aanbidding, troost, kracht en leiding kunnen vinden.

Meld je gratis aan en laten we gezamenlijk de wijsheid van de Koran ontdekken!

UPDATE: De Koranstudiekring Soerah al-Israa’: Een analyse van de eerste verzen vervangt de oorspronkelijk geplande Koranstudiekring: Een analyse van het vers over Wudoe. De laatstgenoemde is verzet naar 24 december 2023.

 

 

Aanmelden