Assalaamu ‘alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh,

Op 26 februari (11:00 – 13:00) is de volgende Koran Studiekring van Dar al-Fahm, over een zeer controversieel en relevant onderwerp: de strijd om moraliteit.

Deze Koran Studiekring geeft ons inzicht in de maatschappelijke en ideologische strijd om normen en waarden. Hoe gaan we om met dominante normen en waarden in de samenleving die botsen met onze normen en waarden? Denk aan de LHBT-ideologie of het beledigen van de Profeet, sallallaahu ‘alaihi wa salam, en het verbranden van de Koran onder het mom van vrijheid van meningsuiting.

Deze thema’s zullen worden belicht vanuit de Koran en in het bijzonder het verhaal van profeet Loet, ‘alaihi assalaam, die ook een strijd om normen en waarden voerde met zijn volk. Welke lessen leren we uit dat verhaal en hoe zijn die relevant voor ons?

Mis het niet en meld je direct aan!